Velkommen til Hyggen IF

Hyggen idrettsforening tilbyr aktiviteter for store og små i nærmiljøet, basert på verdiene:
Felleskap – Glede – Helse – Ærlighet

DOKUMENTER TILKNYTTET ÅRSMØTET

23.01.2020: Årsmøtet for HIF 2020 er tirsdag 3. mars 19:00 på Hyggenhuset. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Saksliste og dokumenter tilhørende årsmøtet blir gjort tilgjengelig på hyggenif.no senest en uke før årsmøtet.

13:01.2020: Lov for Hyggen Idrettsforening ble oppdatert 13.01.2020 basert på ny lovnorm fra NIF. Oppdatert versjon av loven og referat fra styremøtet den ble vedtatt finner du her: http://www.hyggenif.no/styret-i-hyggen-if/

Følg også med på facebooksiden vår for løpende informasjon om og innblikk i stort og smått som skjer i klubben.