Årsmøte i Hyggen IF blir avholdt onsdag 13. mars klokken 20:00 på Hyggenhuset

Dokumenter til årsmøte (dokumenter vil bli lagt til ettersom de blir klare):