Medlemsskap

Meld familien eller bare deg inn i HIF og bli med på alle de aktivitetene dere ønsker, få rimeligere leie av Hyggenhuset og rabatt hos Sport1 Røyken. 

Priser Hyggen IF

Medlemskontingent er en generell avgift for å være medlem av idrettslaget. For å bli medlem må du betale medlemskontingent. Du er først medlem når første kontingent er betalt. Kontingentens størrelse fastsettes av lagets medlemmer på klubbens årsmøte, og krav om innbetaling utsendes etter dette. Nye priser trer i kraft etter årsmøtet (skal gjennomføres innen mars måned hvert år) er gjennomført. 

  • Medlemskontingent – familiemedlemskap kr. 700,-
  • Medlemskontingent – enkeltmedlem kr. 350,-
  • Medlemskontingent dekker blant annet forsikring av alle aktive, i tillegg til generell drift av idrettslaget.

Treningsavgift (aktivitetsgebyr)

Treningsavgift er kostnader forbundet med å utøve den enkelte idrett. Den skal gjenspeile idrettslagets kostnader for å kunne tilby den aktuelle aktiviteten. Eksempel på kostnader kan være fotballcuper, seriespill, utstyr, skirenn, avslutninger etc. Styret i HIF har fått fullmakt av årsmøtet (2022) til å fastsette treningsavgiften.

  • Aktivitetsgebyr 2. klasse og yngre: kr. 300,- per år for alle aktiviteter
  • Aktivitetsgebyr 3. klasse og t.o.m 18 år: kr. 300,- per år per aktivitet
  • Aktivitetsgebyr 19 år og eldre: kr. 300,-

Støttemedlemskap: støtte til et lokalt idrettslag og rimeligere leie av klubbhus kr. 100,- pr år for enkeltmedlem. 250,- for familie.

Du må melde deg inn via Minidrett

Minidrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase. Det er viktig å registrere seg i Minidrett for at barna skal være dekket av forsikring gjennom NIF, og for at vi skal kunne gi dere relevant informasjon. Du kan også melde inn hele familien her.

Kontakt medlems ansvarlig: medlem.hif@gmail.com

Skal du avslutte et medlemskap?

Se denne videoen: https://youtu.be/mW95m82Ag2g