Styret i Hyggen IF

Leder                            Kjersti Martinsen tlf: 95143471
Nestleder                      Erland Fretheim tlf: 91808001
Kasserer                       Renate Damskog tlf: 91372787
Informasjonsansvarlig    Linda Thrygg tlf: 90998340
Medlemsansvarlig         Trude Veum  tlf: 97424640
Leder husstyre              Brede Ax tlf: 90969798

Banekomitè: Svein Bakke, Lasse Vilhelmshaugen, Vebjørn Guttormsen, Torgeir Lande, Carsten Pedersen.

Revisor: Anne Lise Johansen og Ragnar Veum

Husstyre:

Kirsti Wear, Brede Ax
Handyman: Carsten Pedersen

Valgkomite:

Eirik Veum, Hilde Steira, Trond Johansen