Styret i Hyggen IF

Sentralstyre

 • Leder                           Trond Borgen, tlf: 97 75 81 13
 • Nestleder                     Anette Palm Vesterkjær, tlf: 97 77 20 65
 • Kasserer                      Vegar Fehn Berg, okohyggen@gmail.com
 • Medlemsansvarlig        Irene Negarden tlf:  95099928
 • Webansvarlig               Sølvi Ediassen, tlf: 91883166
 • Leder husstyre             Brede Ax, tlf: 90969798
 • Varamedlem                Jan Storøy Melvoll

Gruppeledere

 • Allidrett:  Fridgunn Torbjørnsen
 • Fotball:  Øyvind Tuv
 • Ski: Thomas Losnegard
 • Vannsport:  Jorunn Horgen
 • Dametrim:  Hilde Steira

Dugnadsgjengen hyggenbanen

 • Svein Bakke
 • Lasse Vilhelmshaugen
 • Vebjørn Guttormsen
 • Torgeir Lande
 • Carsten Pedersen
 • Bengt Lundberg
 • Dag TB Andersen
 • Jan Storøy Melvoll
 • Jon Are Skadeberg Larsen
 • Petter M Johansen

Kontrollutvalg

 • Ørjan Stenberg
 • Renate Damskog
 • Trine Borgen ( vara)

Husstyre

 • Cathrine Godeng
 • Brede Ax
 • Handyman: Carsten Pedersen

Valgkomite

 • Anette Palm Vesterkjær (leder)
 • Morten Finsrud Larsen
 • Silje Storøy Melvoll
 • Tea Erland (vara)