Allidrett

HIF allidrett har et variert og godt tilbud til barn fra 3 år og opp til og med 4. klasse. Gjennom allidretten får barna testet ut mange forskjellige aktiviteter og idretter tilpasset årstid og føreforhold. Det er krav til medlemskap i HIF som også inkluderer forsikring av barna.

Påmelding av barn til allidretten gjør du ved å sende e-post til kontaktpersonen for gruppen. Husk å oppgi barnets navn, fødselsår, foresattes navn, mobil og e-post.

Allidrettstilbudet i HIF er delt inn i to grupper:

Gruppe 1

Disse treningene er tilpasset aldersgruppen 3-6 år.
Treningstid på onsdager kl 17.45-18.30.

Treningene skjer hovedsakelig i gymsalen på Hyggen skole og i nærmiljøet rundt. Hovedvekt på lek og trivsel. Barna får prøvd seg på hinderløyper, turn, ballspill, sykling, ski, skøyter og aking mm.

Informasjon om treningene legges løpende ut på Spond

Kontaktperson: Camilla Wibe Evensen

Gruppe 2

Dette er allidrett for elever i 1.-4. klasse.
Treningstid på onsdager kl 18.30-19.30.

Barna som deltar på allidrett gruppe 2 skal i løpet av året bli godt kjent med flere idretter. Håndball, orientering, svømming, ski og vannsport er noen av disse. Flere av aktivitetene er avhengig av at foreldre stiller opp som medhjelpere for at vi skal kunne gjennomføre.

Informasjon om treningene legges løpende ut på Facebookgruppen Hyggen Allidrett 1-4 klasse (foreldre), så bli medlem og følg med her. Appen Spond brukes i tillegg for påmelding til de ulike aktivitetene.

Kontaktpersoner:
Joran Stiansen
Camilla Grimstad og Trine Borgen

Velkommen til allidrett i Hyggen!