Styremøter og årsmøter

31.01.2021: Årsmøtet for HIF 2021 er onsdag 17 mars kl 19:00 Speiderhuset. Da man pr i dag ikke vet hvordan Covid-19 situasjonen vil være medio mars måned og at vi samtidig driver utleie til barnehage, vil årsmøte være i Speiderhuset istedenfor Hyggenhuset. Vi vil komme tilbake til om årsmøtet blir digitalt eller om vi får mulighet til å møtes i Speiderhuset. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Saksliste og dokumenter tilhørende årsmøtet blir gjort tilgjengelig her senest en uke før årsmøtet.

2021

Referat styremøte i Hyggen Idrettsforening 06.01.2021

2019-Resultatbudsjett-avdeling-3

Valgkomiteens-innstilling-til-HIF-årsmøte-03_03_2020

2019-Resultatbudsjett-samla-3

2019-Årsregnskap-3-samla

2019-Årsregnskap-3

Årsrapport-Kjerringtrimmen-2019

Hif-fotball-årsberetning-2019

Styrets-årsberetning-2019

2020-Resultatbudsjett

Lov-for-Hyggen-Idrettsforening-1

Organisasjonsplan-HIF-Februar-2020

Agenda-Årsmøte-2020

Aktuelle dokumenter