Årsmøte for Hyggen IF 2021

Årsmøtet for HIF 2021 er onsdag 17 mars kl 19:00 Speiderhuset. Da man pr i dag ikke vet hvordan Covid-19 situasjonen vil være medio mars måned og at vi samtidig driver utleie til barnehage, vil årsmøte være i Speiderhuset istedenfor Hyggenhuset. Vi vil komme tilbake til om årsmøtet blir digitalt eller om vi får mulighet til å møtes i Speiderhuset. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Saksliste og dokumenter tilhørende årsmøtet blir gjort tilgjengelig på hyggenif.no senest en uke før årsmøtet.