Årsmøtet blir 29.mars 2022

Velkommen til digitalt årsmøte tirsdag 29. mars kl. 19:00.
  1. Møtet blir digitalt
  2. Forslag som skal behandles må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Benytt mail: hyggenif@gmail.com
  3. Saksliste og dokumenter tilhørende årsmøtet blir gjort tilgjengelig på hyggenif.no senest en uke før årsmøtet.
  4. Delta i møtet ved å klikke her:

Vi trenger flere krefter til idrettsforeningen vår

2022 er frivillighetens år, bli med og gjør en forskjell for lokalsamfunnet!

For at vi skal gode aktivitetstilbud for våre barn trenger vi at foreldre bidrar i noen sentrale verv. Det er mange trenere og andre som bidra det daglige arbeidet med barna.

Ta kontakt med leder av valgkomiteen Lisbeth Ax Syvertsen, tlf. 977 85 584, e-post: Lisbeth@ax.no hvis du kunne tenke deg å være med å bidra.