Informasjon Hyggenbanen

Det har nå i lengre tid vært jobbet med prosjekt «Hyggenbanen».

Som de fleste har fått med seg via eget fotballmøte, årsmøte eller informasjon på Spond, så har det vært diskutert alt fra store omfattende tiltak til mer begrensende tiltak.

Siden dette forslaget som nå har blitt bestemt er av mer begrenset art, vil det ikke bli noe extra allmøte omkring dette

Vi håper å kunne benytte tiden nå under koronaviruset og satser på å få startet opp innen kort tid. ( mest sannsynlig i morgen fredag 24 april)

Kort oppsummert vil følgende bli utført:

  • Beholde eksisterende gresslag og gi det tilsvarende pleie som i 2013 noe som gjorde banen meget god
  • Utbedring av dreneringsrenner og områder der banen har sunket. Her vil det bli tilført mer masse og nytt gress
  • Gjødsling av bane
  • Sprøyting mot ugress
  • Vertikalskjæring av bane
  • Hjelpesåing vår\ høst
  • Sanddressing vår\ høst
  • Dyplufting med vertidrain

Deretter vil man utføre årlig vedlikehold for at banen får regelmessig pleie, slik at den ikke ender i samme forfatning som nå.

Dette håper vi gjør at banen igjen blir fin og vil fortsette å gi mange gleder til alle våre fotballglade barn i Hyggen.

Vedrørende sesongåpning av banen, vil vi komme tilbake med tidspunkt.