Medlemskontigent

For å kunne betale medlemsavgift og aktivitetsgebyr må dere registrere dere i MinIdrett. Her er beskrivelse av hvordan det gjøres.

Hyggen IF bruker NIF sitt medlemsregistreringssystem – Klubbadmin. Priser for medlemskontingent og aktivitetsgebyr finner dere her:

Hyggenif.no/medlemskontigent 

Under finner dere viktig informasjon om registrering og rutiner. For å få en mest mulig smidig og korrekt gjennomføring for dere og oss er det viktig at dere leser gjennom hele mailen.

Generell informasjon

MinIdrett er ett system hvor man kan legge inn alle familiemedlemmene i ett system. Har kan man blant annet melde på skirenn, ha oversikt over div. lisenser man trenger fra fylte 13 år, gjennomførte kurs, motta og betale fakturaer etc, Noen av dere er allerede kjent med dette, for eksempel via ROS, og for noen er det nytt.

Vi anbefaler at alle lager en profil på MinIdrett hvor alle familiemedlemmene ligger samlet. Dersom dere allerede ligger inne på MinIdrett, bruker dere den samme profilen.

Registrering i MinIdrett

For nye brukere gå hit:  https://minidrett.nif.no/ 

Jeg anbefaler at alle først forsøker om de allerede er registrert. Det gjør dere ved å trykke på glemt brukernavn/passord og forsøker med de mailadressene dere normalt bruker. Dersom dere ikke får ‘napp’, går dere videre til neste punkt.

Trykk på ‘Ny bruker’ og følg instruksene. Da legger dere dere selv inn først. Når dere har opprettet en profil, kan dere legge til alle familiemedlemmene etter hvert.

Når alle familiemedlemmene er lagt til, går dere, for hver person, på Fanen ‘Medlemskap’. Deretter ‘Finn ny klubb’ og søk opp Hyggen.

Hyggen IF vil legge seg som ett alternativ på nedsiden. Trykk på denne og du får opp ett valg til høyre. Kryss av for den / de idrettene ungene evt. voksne deltar på og send søknad. Det må sendes en søknad pr person.

Det vil nå sendes en søknad som legges i Klubbadmin, som er idrettens brukerverktøy.

E-post til medlemsansvarlig

Selv om dere er lagt inn som familie og sender ‘søknad’ samtidig for hele familien fra Min Idrett, kommer ikke dette inn som familie i Klubbadmin som vi administrerer. Det er søkemuligheter til å finne familie etc i Klubbadmin, men dette funker ikke optimalt. For å være sikker på at vi får dette riktig fra starten av må dere derfor samtidig sende e-post til irene.negarden@gmail.com der dere informerer om følgende:

  • Alle familiemedlemmene som er registrert
  • Hvilke barn / voksne som deltar på hvilke aktiviteter. For fotball; hvilket lag de spiller på.

Fakturering og betaling

Når søknaden er behandlet i Klubbadmin, vil vi jevnlig fakturere i forhold til opplysninger mottatt. Dere vil da få mail om at det ligger faktura klar i MinIdrett. Denne kan enten betales direkte her via kortbetaling eller dere kan skrive ut faktura og betale med KID.

Støttemedlemmer:

Støttemedlemmer kan sette inn penger på konto: 2220 1056415. 50 kr eller det beløpet du har lyst til å støtte oss med.

Problemer?

Har dere av en eller annen årsak problemer, gir de god hjelp på supporttelefonen til MinIdrett, tlf.nr  03615

Frist for gjennomføring

ASAP, senest 2 uker etter man har begynt på en aktivitet