Årsmøtet blir 29.mars 2022

Velkommen til digitalt årsmøte tirsdag 29. mars kl. 19:00.
 1. Møtet blir digitalt
 2. Forslag som skal behandles må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Benytt mail: hyggenif@gmail.com
 3. Saksliste og dokumenter tilhørende årsmøtet blir gjort tilgjengelig på hyggenif.no senest en uke før årsmøtet.
 4. Delta i møtet ved å klikke her:

Vi trenger flere krefter til idrettsforeningen vår

2022 er frivillighetens år, bli med og gjør en forskjell for lokalsamfunnet!

For at vi skal gode aktivitetstilbud for våre barn trenger vi at foreldre bidrar i noen sentrale verv. Det er mange trenere og andre som bidra det daglige arbeidet med barna.

Ta kontakt med leder av valgkomiteen Lisbeth Ax Syvertsen, tlf. 977 85 584, e-post: Lisbeth@ax.no hvis du kunne tenke deg å være med å bidra.

Årsmøte for Hyggen IF 2021

Årsmøtet for HIF 2021 er onsdag 17 mars kl 19:00 Speiderhuset. Da man pr i dag ikke vet hvordan Covid-19 situasjonen vil være medio mars måned og at vi samtidig driver utleie til barnehage, vil årsmøte være i Speiderhuset istedenfor Hyggenhuset. Vi vil komme tilbake til om årsmøtet blir digitalt eller om vi får mulighet til å møtes i Speiderhuset. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Saksliste og dokumenter tilhørende årsmøtet blir gjort tilgjengelig på hyggenif.no senest en uke før årsmøtet.

Utleie Hyggenhuset ut året 2020

På grunn av siste dagers tall og økende smitte av COVID-19 i samfunnet, må vi avlyse all leie av hyggenhuset ut 2020.

Vi må ta hensyn til de utfordringene barnehagen, de ansatte, barna og foreldre har i denne situasjonen, og ønsker ikke å ta noen risiko.

Vi beklager til de det berører.

Med vennlig hilsen HIF/ hyggenhuset

Informasjon Hyggenbanen

Det har nå i lengre tid vært jobbet med prosjekt «Hyggenbanen».

Som de fleste har fått med seg via eget fotballmøte, årsmøte eller informasjon på Spond, så har det vært diskutert alt fra store omfattende tiltak til mer begrensende tiltak.

Siden dette forslaget som nå har blitt bestemt er av mer begrenset art, vil det ikke bli noe extra allmøte omkring dette

Vi håper å kunne benytte tiden nå under koronaviruset og satser på å få startet opp innen kort tid. ( mest sannsynlig i morgen fredag 24 april)

Kort oppsummert vil følgende bli utført:

 • Beholde eksisterende gresslag og gi det tilsvarende pleie som i 2013 noe som gjorde banen meget god
 • Utbedring av dreneringsrenner og områder der banen har sunket. Her vil det bli tilført mer masse og nytt gress
 • Gjødsling av bane
 • Sprøyting mot ugress
 • Vertikalskjæring av bane
 • Hjelpesåing vår\ høst
 • Sanddressing vår\ høst
 • Dyplufting med vertidrain

Deretter vil man utføre årlig vedlikehold for at banen får regelmessig pleie, slik at den ikke ender i samme forfatning som nå.

Dette håper vi gjør at banen igjen blir fin og vil fortsette å gi mange gleder til alle våre fotballglade barn i Hyggen.

Vedrørende sesongåpning av banen, vil vi komme tilbake med tidspunkt.

Fotballsesongen er i gang – første lørdagstrening 9 mai kl 10

Vi starter opp med lørdagstreningene igjen, første trening er 9 mai. Lørdagstrening er et tilbud hvor vi samler alle som har lyst til uformell trening – spill – i alle aldre (1. – 7. klasse) og begge kjønn. Ut fra alderssammensetning deler vi inn i lag og spiller løkkafotball. Dette har vært stor suksess tidligere år. Vi har også lagt ut en oversikt over alle kampene som spilles på Hyggenbanen i vår, se her: