Styret i Hyggen IF

Sentralstyre

 • Leder: Anette Palm Vesterkjær (e-post: hyggenif@gmail.com)
 • Nestleder: Marius Myrvang 
 • Styremedlem (Økonomiansvarlig/kasserer):  Regina Naas (e-post okohyggen@gmail.com) 
 • Styremedlem (Medlemsansvarlig): Janne Storflor 
 • Styremedlem (Web-ansvarlig): Eirik Le Simonsen 
 • Styremedlem (ansvarlig for Hyggenhuset): Brede Ax
 • Vara: Ida-Mari Flottorp Øiestad 

Klikk her for beskrivelse av roller og ansvar i HIF sentralstyre

Kontrollutvalg

 • Medlem 1: Ørjan Stenberg
 • Medlem 2: Renate Damskog 
 • Vara: Maria Algers Bakken

Andre roller

Gruppeledere

  1. Fotball: Johnny Løff 
  2. Ski: Thomas Losnegard 
  3. Allidrett: Trine Borgen (ansvarlig barneidrett)
  4. Dametrim: Hilde Steira
  5. Vannsport: Jorun Horgen

Andre roller

 1. Utleieansvarlig: Laila Winblad Hauge
 2. Tilleggsansvarlig fotball: Trond Borgen

Valgkomite

  1. Leder: Lisbeth Ax Syvertsen 
  2. Medlem 1: Tord Fagerheim 
  3. Medlem 2: Ole Andre Moen 
  4. Vara: Erland Fretheim