Styret i Hyggen IF

Sentralstyre

 • Leder                           Trond Borgen, tlf: 97 75 81 13
 • Nestleder                     Anette Palm Vesterkjær, tlf: 97 77 20 65
 • Kasserer                      Vegar Fehn Berg, okohyggen@gmail.com
 • Medlemsansvarlig        Irene Negarden tlf:  95099928
 • Webansvarlig               Sølvi Ediassen, tlf: 91883166
 • Leder husstyre             Brede Ax, tlf: 90969798
 • Varamedlem                Jan Storøy Melvoll

Gruppeledere

 • Allidrett:  Joran Stiansen
 • Fotball:  Johnny Andre Løff
 • Ski: Thomas Losnegard
 • Vannsport:  Jorunn Horgen
 • Dametrim:  Hilde Steira

Kontrollutvalg

 • Ørjan Stenberg
 • Renate Damskog
 • Trine Borgen (vara)

Andre roller

 • Cathrine Godeng (utleieansvarlig)
 • Niklas Lerner (sponsoransvarlig)
 • Camilla Grimstad og Trine Borgen (tilleggsansvarlige allidrett 1.-4. klasse)
 • Øyvind Tuv (tilleggsansvarlig fotball)
 • Konstanse Akselvoll Løkken (tilleggsansvarlig økonomi)

Valgkomite

 • Lisbeth Ax Syvertsen (leder)
 • Morten Finsrud Larsen
 • Ole Andre Moen
 • Tea Erland (vara)