Vi trenger flere krefter til idrettsforeningen vår

2022 er frivillighetens år, bli med og gjør en forskjell for lokalsamfunnet!

For at vi skal gode aktivitetstilbud for våre barn trenger vi at foreldre bidrar i noen sentrale verv. Det er mange trenere og andre som bidra det daglige arbeidet med barna.

Ta kontakt med leder av valgkomiteen Lisbeth Ax Syvertsen, tlf. 977 85 584, e-post: Lisbeth@ax.no hvis du kunne tenke deg å være med å bidra.