Fotball

kittens

Hyggen Kittens

HIF fotball har opplevd sterk vekst de siste 7-8 årene. Vi er nå ca 85 aktive spillere fordelt på 12 lag fra 6 år og oppover. Fem av lagene er rene jentelag.

Verdiene vi jobber etter i HIF fotball er Mestring, Inkludering, Kunnskap og Vennskap.

Vi har en flott gruppe med trenere som samarbeider godt med hverandre om å gi barna gode fotballopplevelser. Om sommeren trener vi på vår nylig oppgraderte gressbane og om vinteren gjør vi bruk av gymsalen på Hyggen oppvekstsenter.

Leder for fotballgruppen heter Bengt-Johannes Lundberg og kan kontaktes på 916 33 887 eller bengt.johannes.Lundberg@gmail.com

Lag og kontaktpersoner: 

Hyggen United (2008 årgang)                                                                                  Trenere: Alexander Jaksland (91867260) & Ole-Andre Haug (95734486).

Hyggen Lions (2007 årgang)                                                                                    Trenere: Vebjørn Guttormsen (48181362) & Ørjan Stenberg (95168786),
Rune Brath (98215555)
Hyggen Hurricanes (G2006 årgang)                                                                                  Trenere:     Hans Olav Damskog (93056133)

Hyggen (J2010)
Trener: Jan Gunnar Storøy Melvoll (92425508)
Hyggen Kittens (J 2008)                                                                                            Trenere: Eirik Horst (99094341)
Hyggen Kittens (J 2007)                                                                                            Trenere: Kjersti Marthinsen (95143471) og Kirsti Wear (41459454)
Hyggen Kittens (J 2005 & 2006)
Trenere: Svein Bakke (90844703),.
Hyggen (2005 & 2004 årgang)                                                                                  Trenere: Lasse Vilhelmshaugen (93445486) & Rasmus Knudsen (91551185).